Sadholms Akademi

FÖR HOLISTISK PSYKOTERAPI

Recensioner från utbildningsdeltagarna

Deltagarna som har gått utbildningar hos oss ger följande utvärderingar.

Vad tycker du om utbildningen?

“Mycket bra, mycket lärorikt, mer än jag har förväntat mig. Längtat till varje tillfälle.”

“Jag är så nöjd med utbildningen! Jag har lärt mig otroligt mycket.”

“Mycket givande och utvecklande, lärorik utbildning.”

“Det har öppnat upp en ny värld, gett mycket lärorikt kunskap.”

“Livstillfredställande, fick mer kontakt med mina insikter, glad och verkligen tacksam att jag fick lära mig de kunskaper som utbildningen har gett mig.”

“Mycket intressant och nödvändigt område för oss att få kunskap om. Bra tydlig information och praktiska övningar.”

“Mycket bra, pedagogiskt upplägg för att få en helhetsförståelse för de processer som sker inom oss.”

“Energigivande, lärorikt, utvecklande. Bra upplägg, metodiskt steg för steg. Bra att man gör övningarna på varandra och att man kan diskutera om allt man vill ta upp inom ämnet.”

“En fantastisk upplevelse och mycket lärorik utbildning inklusive praktik. Det är ovärderligt!”

“Mycket bra teori och värdefulla verktyg, konkreta behandlingar. Lärorika böcker med mycket information.”

“Fantastisk vägledning full av spänningar och upplevelser. Tid för djupa, värdefulla konversationer och analyser. Bra böcker.”

“Mycket bra. Följt en säker röd tråd vilket jag tycker är viktigt. Lagom upprepningar så att saker befästs. Bra praktiska övningar.”

“Den här utbildningen har varit ett av mitt livs bästa upplevelser. Tydlig, lättförståelig och har gett mycket kunskap.”

“Visar tydligt mycket engagemang och erfarenhet. Stegvis följer utvecklingen och ger fantastisk personlig mognad.”

“Utbildningen är givande och engagerande. Motsvarar förväntningarna angående innehållet. Bra med mindre grupp, och att få mycket ‘egen tid’.”

“Utbildningen har överstigit mina förväntningar. Jag är väldigt nöjd!!! Tack så mycket!”

“Smart, intellektuell utbildning som ger syntesen en fantastisk förklaring! Lättförståeligt.”

“Det bästa informationen och kunskapen som jag har fått i mitt liv!”

“Mycket pedagogiskt och lättförståeligt! Supernöjd!”

“Jag har lärt mig och förstått så mycket mer än vad jag har förväntat mig, tack så hjärtligt!”

“Mycket bra, lärorikt upplägg: mycket intressant undervisning i teori som fångar uppmärksamheten totalt, praktiska övningar, meningsfulla samtal och analyser.”

“Mycket bra utbildningsmaterial, böckerna vi har läst, perfekt balans av teori och praktik.”

“Mycket värdefull utbildning. Bra upplägg, god tid för litteraturläsning, övningar, kunskapsförklaring mellan träffarna.”

“Lärorik och professionellt högt inriktat, utbildning för att påbörja praktisera.”

“Välplanerat med böcker som integrerades i alla övningar både i praktik och vidareutveckling.”

“Mycket bra böcker/litteratur att ta till sig och läsa. Bra mix mellan praktik och teori.”

“Bra med övningar som bygger vidare på varandra stegvis. Det ger en helhet.”

Vad har utbildningen givit dig i din personliga utveckling?

“Jag har fått en förbättrad syn på livet, har upplevt en stor utveckling, lärt mig betydelsefulla saker.”

“Jag är lugnare och säkrare på mig själv, känner mig starkare som person, uppskattar mig själv och min omgivning på ett helt annat sätt nu. Jag känner inte heller någon stress längre eller rädsla för att göra fel.”

“Ett helt nytt kapitel i mitt liv, kom känns helt rätt i min egna personliga utveckling.”

“Jag har vuxit som människa på ett glädjande sätt.”

”Jag tänker annorlundare och positivare. Ser livet från ett nytt perspektiv.”

“Jag är mer uppmärksam på min kropps signaler och att ta hand om mig känns viktigt. Mycket mer nu än förut. Jag har lärt mig en massa fantastiska kunskaper.”

“Helt underbar känsla inombords. Tack för en sådan underbar upplevelse!”

“Jag har kommit till insikt om mycket som rör mig själv och andra människor. Jag har blivit lugnare och mer harmonisk. Jag har fått lättare att välja in bra saker i mitt liv.”

“För mig personligen behöver jag i likhet med många andra lära mig leva i nuet. Jag har nu fått både kunskap och verktyg att se till att få den återhämtning som min kropp behöver för att må bra. Fantastiskt!”

“Enormt mycket styrka! Kontroll över mig själv, mina känslor, tankar och handlingar.”

“Absolut överraskande. Djupare medvetande, förändrad känsla i kroppen.”

“Nu har jag fått fördjupad kunskap och känsla för ämnet och även dela med mig av mina kunskaper till andra.”

“Fördjupad kunskap och förståelse i det som redan fanns hos mig. En större självsäkerhet och lugn i att vara jag. Mod att våga känna och acceptera vissa svårigheter.”

“MOD – FÖRSTÅELSE – MERA SJÄLVKÄNSLA – HARMONI – INSIKTER – ACCEPTANS”

“Jag har förändrat mig känslomässigt, har bättre kontroll över min kropp, andning, kan meditera väldigt bra nu som hjälper mig att slappna av. Känner en trygg inre balans”

“Jag har lärt mig att förstå mig själv, balansera mina känslor och hantera mina problem på ett bra sätt.”

“Mycket värdefullt. Bättre självkänsla, inre glädje, trygghet och känner djup tacksamhet.”

“Har fått ett helt nytt sätt att förstå människorna på. Så äkta och glädjefylld känsla i kroppen!”

“Jag upplever min omgivning på ett helt annat sätt nu, jag har blivit så mycket starkare som människa.”

“Personlig utvecklig ger mig förståelse och lugnare känsla inombords. Nu känner jag det på riktigt och det gör mig riktigt glad!”

“Det har ändrat min syn på livet till det bättre såklart! Jag har utvecklats mer på dessa få månader än under min skoltid och lärt mig betydelsefulla saker.”

“Jag förstår mig själv och min familj på ett mycket bättre sätt nu och det känns underbart!”

“Värdefull kunskap, nya insikter, öppnat upp nya dörrar, fördjupad kunskapssökning och bättre självkännedom.”

“Mer kraft och självförtroende, självständighet och balans i kunskaperna och övningarna.”

“Enormt mycket, känns det som. Känner mig vital och känner en ödmjukhet inför människans kraft till eget helande. En förståelse för helheten i universum.”