Sadholms Akademi

FÖR HOLISTISK PSYKOTERAPI

Beteendeterapi

Beteendeterapi är förebyggande vägledning och coaching där man hjälper till att skapa balans i kropp och själ.

Man arbetar fram en helhetsanalys där man undersöker livsstilen man lever, hur man mår och vilka faktorer som påverkar ens liv.

Målet som man arbetar efter är god helhetshälsa som är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom.

God hälsa innebär att ta vara på att vårda det friska, det kreativa samt att man integrerar och balanserar upp livets alla aspekter. Arbete, fritidsintresse, familjeliv, vänner, tankar och val. I Beteendeterapi betraktas hälsan som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål. Man arbetar förebyggande för att uppnå livsstilsförändringar genom att bryta upp gamla invanda tankemönster och attityder som påverkar hälsan på ett negativt sätt. Nya livsförändringar ska ge personliga, samhälliga och ekonomiska vinster.

Varje människa har inom sig en förmåga till självläkning. Många av de sjukdomar vi har idag är skapade av oss själva, därför kan vi också själva bota dem. De verktyg som används i Beteendeterapi är mental träning, avslappning, konflikthantering samt rätt kost och motion.

Denna värdefulla kunskap kan tjäna till att man kan få bättre förståelse och lärdom till sina livsvanor, få en bättre självkännedom samt ett friskare liv!

Kontakta oss för mer information, se kontaktinformation till höger i menyn.

Hjärtligt välkomna!