Sadholms Akademi

FÖR HOLISTISK PSYKOTERAPI

Vad är Hypnoterapi?

Hypnoterapi är en vidareutveckling av klassisk hypnos. Klassisk hypnos är ofta övertygande och avgörande, där människor förs in i en avslappnad tillstånd och sedan byts ut den oönskade beteendet genom olika psykologiska förslag, för att lägga in ett nytt medvetet budskap i det undermedvetna som ger möjlighet att förändra beteendet som klienten inte längre vill ha kvar. Hypnoterapi är mer kärleksfull och tillåtande, mer samarbetsvilligt och accepterande då klienten har friheten att hitta sina egna sunda tolkningar. Dessutom används inom hypnoterapi terapeutiska verktyg, med symboliska bilder och gestalterapi från klientens egna minnen för att klienten lättare ska komma till problemets kärna. Behandlingen erbjuder mer kunskap och förståelse då det känns mer naturligt. Klienten uppnår en mer utvecklande resultat, istället för att lägga ett nytt "inmatad" budskap i det undermedvetna, som man gör i klassisk hypnos. Hypnos ger en begrensad resultat för en kortare period medan Hypnoterapi är en naturlig förståelse som varar livet ut. Hypnoterapi kan användas vid följande situationer

 • minska stress
 • utbrändhet, meningslöshet
 • olika rädslor, fobier och chockupplevelser
 • viktminskning med en sund nutrition
 • ätstörningar och obalans i näringssättet
 • sömnstörningar
 • sluta röka
 • alkoholproblem
 • huvudvärk och migrän
 • viktkontroll
 • ökad självkänsla
 • oro och nervösitet
 • mental förberedelse inför olika kommande händelser
 • och mycket, mycket annat

Hur går Hypnoterapi till?

En behandling kan ta upp till c:a 1,5 timme individuell behandling. Först tar man ett kort samtal då klienten berättar om problemet som upplevs och känns jobbigt som behöver förstås på ett djupare plan. Efter det korta samtalet läggs klienten ner i en bekväm position och blir ledd till ett skönt avslappnat tillstånd / hypnoterapi.

Vi upprepar de dåliga vanorna som klienten vill bli av med, sedan analyserar vi de känslor som är knytna till olika minnen som är knytna till problemet. Klienten får möjlighet att hitta sina rätta tolkningar som känns mer korrekta och korrigerar dem till de sundare känslorna enligt klientens välmående. Vi samtalar med varandra under hela behandlingstiden. Efter behandlingen går vi igenom informationen än en gång så att klienten får en bekräftelse på att problemet känns lättare att förbättra.

Vad är en Hypnoterapeut?

En hypnoterapeut från Sadholms Akademi arbetar med helhetssyn i terapin med förståelse för orsak och verkan. En medveten kunskap om människors värdefulla värde och inre intelligens där feltolkningar, fel inlärda värderingar och felförståelser påverkar våra liv på fel sätt. En Hypnoterapeut har förståelse, kännedom och erfarenhet om den fysiska kroppens funktion samt hur känslorna är länkade till olika minnen, lagrade och ofta felkanalyserade. Terapeutiska behandlingstekniker som erbjuds av en hypnoterapeut är mycket effektiva när gamla vanor eller negativa tankemönster samt känslomässiga blockeringar behöver släppas. Ofta är det våra tankar som är knytna till speciella känslor som skapar känslomässiga problem i våra liv. Med hypnoterapi kan du få hjälp att ändra dessa negativa tankemönster och uppfattningar. När klienten under hypnoterapeutisk behandling arbetar på djupet med att göra positiva, mer sunda, önskade förändringar i tanke- och känslomönster upplevs det en lättnadkänsla i kroppen. Ens undermedvetna är vid denna tidpunkt mer öppen och avslappnad än annars, och det är därför möjligt att göra dessa förändringar i ett skönt avslappnat tillstånd. Under hela livet bemöter vi människor och situationer som väcker olika känslor som påverkar oss på olika sätt och skapar tyngder och blockeringar som lagras i vårt undermedvetna. Olika situationer vi utsätts för, både positiva och negativa, medvetna och omedvetna, lagras och kan påverka vårt sätt att agera och tänka. Vi uppfattar världen utifrån de erfarenheter och information vi har lagrat i vårt undermedvetna. Hypnoterapi är en investering i ens egna psykiska hälsa, välmående och sunda utveckling.

Kontakta oss gärna för mer information som finns till höger i menyn.

Fullständig Tystnadsplikt och Sekretess gäller.

Hjärtligt välkomna!

Klienterafrenheter:

OBS! alla våra klienterfarenheter nedan är godkända av våra klienter

Man 32 år gammal 2016 januari - Jag var livrädd för att åka flygplan...

Jag kom till Maria då jag har ett enormt intresse för att surfa. Jag surfade oftast i västkusten och önskade att åka till varmare länder utan att behöva åka bil halva semestern, då jag var livrädd för att åka flygplan. Efter 2 sköna behandlingar kunde jag släppa mina rädslor och bemötte en oväntad härlig känsla då jag älskade att se fram emot att boka in mina flygresor till de olika delar av Europa endbart för helgsurfing i Italien, i Grekland, i Frankrike, Holland... you name it :o)

Kvinna 28 år gammal 2016 mars - jag hade ätstörningar

Jag var smal, men såg mig själv som tjock, min relation till mat var mycket ohälsosam då jag trodde att allt jag åt skulle göra mig tjck. Jag utvecklade illamående av allt som jag åt. Problemet var så aktuellt att jag behövde akut hjälp. När jag kom till behandling så bemötte jag en återhämntning jag inte trodde fanns...