Sadholms Akademi

FÖR HOLISTISK PSYKOTERAPI

Dipl. Rehabiliteringsterapeut - steg 3

Studielängd: 1,5 år Distans / online Direktundervisning

"DEN ABSOLUT BÄSTA YRKESUTBILDNING MED INSPIRERANDE KUNSKAP"

Utbildningskrav – Friskvårdsterapeut steg 1 samt Beteendeterapeut steg 2

Dipl. Rehabiliteringsterapeut steg 3 är en informativ fördjupningsutbildning som grundar sig på steg 1+2 med egna utvecklingen i fokus på det känslomässiga planet.

Utbildningens innehåll

Fokus ligger på att identifiera problem och hitta de rätta orsaken till problemen för att kunna analysera känslorna som är knytna till dessa minnen som ej har fått sin rätta förståelse och acceptans. Dessa känslor ligger kvar obearbetade och är skadade eller blockerade i många år. När dessa känslor är blockerade då ältar de och triggas igång samt stör oss i vår vardag då de ständigt söker försoning och läkning. Det är viktigt att förstå dessa minnen och känslor som är knytna till dessa minnen i kroppen genom bearbete för att kunna lösa upp de blockeringar som skapas på grund av detta.

Vi arbetar med existenciell psykologi, med psykoanalys och psykosyntes. Fokus ligger på den kemiska processen i den psykodynamiska förändringsarbetet på den känslomässiga cellnivån i själva syntessprocessen. Att förändra negativa känslor till positiva känslor genom att hitta styrkorna som driver känslorna i grunden. Utbildningen ger hög självkännedom med mycket inspirerande kunskap.

Vi arbetar med djupavslappningstekniker och analys, visualisering, sökning av orsak och verkan, att hitta samband mellan minnen och känslorna i kroppen. Vi utgår ifrån den Existentiella psykologin för att kunna rehabilitera och återhämta den känslomässiga balansen. Under utbildningen praktiserar vi behandling och tolkning av negativa upplevelser som rädslor, fobier, sorger, besvikelser, begränsningar som leder oss till olika problemupplevelser m.m.

Syfte

Terapeuten ska få helhetssyn i terapin med förståelse för orsak och verkan. En medveten kunskap om människors värdefulla värde och inre intelligens där feltolkningar, fel inlärda värderingar och felförståelser påverkar livet på fel sätt. En Rehabiliteringsterapeut har förståelse, kännedom och erfarenhet om den fysiska kroppens funktion samt hur känslorna kan bli länkade till olika minnen, som är lagrade, felkanalyserade och ofta feltolkade. Vi använder oss av terapeutiska behandlingstekniker, djupavslappningstekniker samt hypnoterapi som följer klientens egna behov och önskemål. Behandlingstecknikerna är mycket effektiva när gamla vanor eller negativa tankemönster samt känslomässiga blockeringar behöver släppas. Under livets gång blir vi påverkade av olika situationer både positiva och negativa, medvetna och omedvetna som lagras och kan påverka vårt sätt att agera och tänka. Vi uppfattar världen utifrån de erfarenheter och information vi har lagrat i vårt undermedvetna. Rehabiliteringsterapi är en investering i ens egna psykiska hälsa, välmående och sunda utveckling.

Upplägg

Distansutbildning. Man kan arbeta heltid under hela utbildningstiden. Direktundervisning hålls online under inbokade tillfällen för teori, analys och praktik. Eget arbete i form av studier, praktik och recensioner sker på distans.

Online Direktundervisning måndagar och tisdagar kvällstid 17:00 - 20:00 under följande datum:

  • VT 2024 Online Direktundervisning
  • 2024-02-08/09 Online Direktundervisning
  • 2024-02-22/23 Online Direktundervisning
  • 2024-09-16/18 Online Direktundervisning

Utbildning Online

Direktundervisning: Teoretisk, analytisk och praktisk utbildning med egna studier, recensioner samt praktik på distans enligt instruktioner. Online undervisning via Zoom 3 tim/dag x 2 dagar/månad.

Diplomering

Sker efter inlämnande av uppgifter samt återlämning av allt utlånat kursmaterial. 100% närvaro krävs. Det krävs 5 st. samtalstimmar under utbildningsprocessen hos diplomerad samtalsterapeut. Du blir Dipl. Rehabiliteringsterapeut vid avslutad terminsgång!

Investering i en fantastisk kunskap för livet!

18.000kr inkl.moms. Kontakta oss via e-mail för mer information om avbetalninsmöjlighet enligt ex.nedan.

Anmälan

Skicka in din anmälan nedan. Antagning sker löpande via inbetalning av handpenning på 3.000 kr för din platsreservation. Antagningsbesked skickas ut via mejl efter att handpenningen är inbetald och är tillgänglig hos Sadholms Akademi.

För avbetalningsalternativ kontakta Sadholms Akademi för delbetaning utan ränta och avgifter!

*Alt 1: helsumma 15.000 kr

*Alt.2: under 4 månader x 3.750 kr

*Alt.3: under 6 månader 6 x 2.500 kr

Anmäl dig här

Hjärtligt välkomna!